AKADEMIJA TEHNIČKO VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK PIROT

Broj:26/2020.

Dana 16.03.2020. god.

U SKLADU SA ODLUKOM VLADE RS O PROGLAŠENјU VANREDNOG STANјA ZBOG
KORONA VIRUSA  IZDAJE SE:

OBAVEŠTENјE  O REALIZACIJI NASTAVE U ODSEKU PIROT

 1. Akademija
  tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek u Pirotu biće zatvorena za sve
  studente od 16.03.2020. godine.
 2. Svi oblici
  nastave (predavanja, konsultacije i realizacija predispitnih obaveza realizovaće
  se putem sredstava elektronske komunikacije – mejlova nastavnika i sajta škole).
  Nastavni materijal za predmete biće na sajtu Odseka Pirot, prema postojećem
  rasporedu nastave. Nastavni materijal možete pogledati na sledećem linku:
  (Meni: STUDENTSKI SERVIS/Nastavni
  materijali
  ). Nastavnici i saradnici su dobili uputstvo za pripremu materijala
  za rad sa studentima na dalјinu.
 3. Odlažu
  se sve zakazane odbrane završnih radova.
 4. O načinu
  realizacije aprilskog ispitnog roka studenti i nastavnici biće blagovremeno
  obavešteni.
 5. Dežurstva
  u Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odseka u Pirotu, odvijaće
  se po posebnom rasporedu, nenastavnog osoblјa.
 6. Mole
  se studenti i zaposleni da redovno prate sajt Odseka.
 7. Za sva
  obaveštenja u vreme vanrednog stanja kontakt telefon: 010/345-253 i
  313-710.
 8. Za komunikaciju
  sa nastavnicima studenti mogu da koriste sledeće adrese:

Ime i prezime zvanje email
dr Emilija Popović prof. struk. stud.,
Rukovodilac Odseka Pirot
e.popovic13@gmail.com
dr Bojana Nikolić prof.struk.stud. bojanusk@gmail.com
dr Danijela Vidanović prof.struk.stud. daca.vidanovic@gmail.com
dr Aleksandar Spasić prof.struk.stud. vspirot@gmail.com
dr Dušica Potić prof.struk.stud. dusicapotic@yahoo.com
dr Dejan Đorđević prof.struk.stud. buda.c@orion.rs
dr Ivan Stamenković prof.struk.stud. ywann@ptt.rs

dr Jelena Velјković Mekić prof.struk.stud.- šef katedre za opšteobrazovne predmete i
jezike
vmjelena@yahoo.com
dr Ljubiša Mihajlović prof.struk.stud. ljubisam9398@gmail.com
dr Mirjana Marković prof.struk.stud. mirjanamar76@gmail.com
dr Mirjana Stanković Đorđević prof.struk.stud.
šef katedre za pedagoško- psihološke nauke
mirjanastankovic.djordjevic@pakadem.edu.rs
dr Srđan Denčić prof.struk.stud. drdencic@gmail.com
dr Tatjana Marković prof.struk.stud. tanja.ziti@yahoo.com
mr Ivica Panić predavač ivica19752002@yahoo.com
mr Ljilјana Vojkić predavač jdubljevic@yahoo.com
mr Vera Virijević Mitrović predavač whirl1980@gmail.com
dr Dragana Dragutinović Prof.struk.stud. ddragutinovici@gmail.com
dr Valentina Kostić Prof.struk.stud. 22mathgim@gmail.com
Dragana Janjić nastavnik praktične nastave dragana.d.stankovic@gmail.com
Sanja Kovačević bibliotekar melpomena27@hotmail.com
Sanja Petrović nastavnik stranog jezika sanjapetrovi0@gmail.com
Miloš Nikolić Asistent milosnikolic87@gmail.com
Nataša Milošev stručni saradnik nalemhm@gmail.com
Ivan Janković Prof.struk.stud. prof.i.jankovic@gmail.com
Boban Tošić inženjer za računarske mreže bobantos@gmail.com