Nastava na programu RTS 2 i RTS 3

Od ponedelјka 23.03.2020. počinje prikazivanje nastave i na programu RTS 2. Svi nastavni sadržaji, u skladu sa programom nastave, prikazivaće se prema prethodno utvrđenom rasporedu. Učenici od prvog do sedmog razreda imaće dnevno po tri časa, dok će učenici osmog razreda imati četiri časa. Nastava za […]

Realizacija nastave u Odseku Pirot

AKADEMIJA TEHNIČKO VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK PIROT Broj:26/2020. Dana 16.03.2020. god. U SKLADU SA ODLUKOM VLADE RS O PROGLAŠENјU VANREDNOG STANјA ZBOGKORONA VIRUSA  IZDAJE SE: OBAVEŠTENјE  O REALIZACIJI NASTAVE U ODSEKU PIROT Akademijatehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek u Pirotu biće zatvorena za svestudente od 16.03.2020. […]