Prezentaciononi softver je vrsta računarskog aplikativnog softvera koja se koristi za prikaz određenih obrazovnih, naučnih, poslovnih ili zabavnih informacija, najčešće u vidu slajdova različite sadržine, koji mogu da se smenjuju.

Prezentacioni program ima dve osnovne namene: da pomogne prezenteru da lakše izloži svoje ideje i da posmatračima pomoću dodatnih grafičkih, auditivnih i audiovizuelnih sadržaja olakša praćenje njegovog govora.

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Testovi : 0
  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 100
  • Prijavljeno : 33
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%