9.3 – Traženje informacija i slika

Za pretraživanje Interneta, nalaženje informacija i posebno slika, crteža i fotografija korisite principe prikazane u vežbama V9.

Obezbedite slike koje odgovaraju temi, koje imaju nivo detalja koji odgovara uzrastu dece (pripremni predškolski uzrast) i koje su dobrog tehničkog kvaliteta. Za ocenu podobnosti slika, koristite principe date u predavanju P4.

Kada je u pitanju tehnički kvalitet, u pretragama birajte slike velikog kvaliteta (visoke rezolucije) i izbagavajte da na jednom slajdu imate veći broj slika. Izbegavajte razvlačenje malih slika na veće površine, zbog gubitka kvaliteta (pojave pikselizacije).

Pozadina slajda treba da bude svetle boje, bez ornamenata i šara, onako kako se preporučuje u predavanju P10. Šarena pozadina slajda može dovesti do slabe vidljivosti detalja na slikama koje su na slajdu.

Vodite računa o aranžmanu slajda – dizajnirajte, nemojte da dekorišete!