9.4 – Primena multimedije

Prezentacije namenjene deci posebno dobijaju na težini ukoliko se u njima smisaono koriste auditivni, audiovizuelni materijali i animacije.

Ocena seminarskog rada zavisi od kvaliteta upotrebljene multimedije.

Audio i video materijale možete da tražite na Internetu koristeći principe pretraživanja objašnjene u vežbama V9.

U većini ranijih verzija PowerPointa nije moguće da direktno ugradite audio i video materijal sa npr. YouTube-a u vaš slajd. To znači da je neophodno da pesmu ili film skinete (downloadujete) na svoj računar, a zatim ih ugradite na slajdove, onako kako je to objašnjeno u vežbama V11.

Za skidanje multimedijalnih materijala možete koristiti mnogobrojne programe za download (save2pc, youtube downloader…) ili online sajtove koji omogućavaju skidanje i konvertovanje u željeni format. Najjednostavniji način je da kada nađete odgovarajući materijal na npr. YouTube-u, koji ima npr. adresu

https://www.youtube.com/watch?v=lxcHLxjkcXQ na kojoj je film:

dodate slova ss iza www.  tj. da dobijete adresu

https://www.ssyoutube.com/watch?v=lxcHLxjkcXQ

sa koje će se automatski pokrenuti online downloader koji se zove savefrom.net. Tu izaberete opcije i snimite svoj audio/video kod sebe na računar.

Korisno je da na slajdu gde koristite multimediju navedete i originalnu adresu materijala, kako bi prezentacija mogla da se pregleda u slučaju da ima nekih problema.