PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova.

Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga.

Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i raspoređivanje više objekata na slajdu.

  • Osnove rada sa tranzicijama

    Naučite osnove rada sa tranzicijama. Tranzicije definišu način i efekat prelaska sa jednog slajda na drugi.

  • Rad sa animacijama

    Naučite osnove rada sa animacijama. Animacijama određujemo dinamičko ponapanje objekata na slajdu. Imamo 4 osnovne grupe animacija: ulazne - animacije koje definišu način ulaska (pojave) objekta, izlazne - animacije koje definišu način izlaska (nestanka) objekta, animacije isticanja - dodatno istaknu objekat u određenom trenutku i animacije putanje kretanja - definišu kako će se kretati objekat na slajdu.

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 45 minute
  • Maks. studenata : 100
  • Prijavljeno : 33
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%