Zadatak 5: Veliki i mali

Projekat 5: Veliki i mali

 

Zadatak:

Imate dva lika, od kojih jedan postaje sve veći kad na njega kliknete, a drugi sve manji kad na njega kliknete. Kad kliknete na zelenu zastavicu, likovi se resetuju na svoje normalne veličine.

Izgled rešenja:

Pitanja o kojima treba razmisliti:

  1. Kako da pokrenem animaciju klikom na lik?
  2. Kako da napravim da se moj lik poveća ili smanji?
  3. Kako da napravim da se moji likovi vrate na normalnu veličinu?

 

Praktični saveti i odgovori na pitanja:

  1. Žuti blok sa prstom pokreće skript kada pritisnete na lik.
  2. Ljubičasto-roze blokovi su blokovi izgleda i tu su blokovi dijaloga, povećavanja, smanjivanja, sakrivanja i pojavljivanja i resetovanja veličine.
  3. Za svaki lik vam je poreban po jedan žuti blok sa prstom i blok za povećavanje ili smanjivanje i po blok zelene zastavice i blok za vraćanje na normalnu veličinu.