ASP

ASP (Active Server Pages) je tehnologija koja omogućava punu interakciju korisnika sa sajtom. Koristi se za povezivanje prezentacija za bazama podataka i operativna je na web serverima koji rade na Microsoft platformama.
Ova tehnologija omogućava izradu sajtova i strana kao što su virtuelne prodavnice, knjige gostiju, oglasi, brojači poseta, web magazini i sve druge situacije kada se zahteva povezivanje sa bazama.
Svi ASP programi koje "String" koristi u izradi web prezentacija samostalno su razvijeni i testirani.