JS/VB Script

Da bi se omogućili razni efekti na web stranama koriste se programi pisani u skript jezicima kao što su JavaScript i Visual Basic Script.
Primena ovih jezika je mnogobrojna i oni u velikoj meri doprinose atraktivnim vizuelnim rešenjima, posebno sistema za navigaciju prezentacije. Sistem za navigaciju ovog sajta izradjen je kombinacijom tehnika DHTML i JavaScript jezika.
Svi skript programi koji "String" koristi u izradi web prezentacija samostalno su razvijeni.