Naučni i stručni radovi


Istraživanje i razvoj u oblasti računarstva jedna je od najvažnijih delatnosti Agencije "String".

Stručnjaci "Stringa" učestvovali su kao autori ili koautori u velikom broju stručnih i naučnih radova. Rezultati ovih radova saopšteni su na konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja, dok su neki od njih objavljeni i u monografijama, časopisima i zbornicima radova.