—–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V12: Opšti interfejsni obrasci – 6. Ostalo

  Opšti interfejsni obrasci Ostalo (Miscellaneous) – Kupovina, Povećanje učestanosti Obrasci koji nisu u drugim kategorijama. Kupovina (Shopping) Stranica proizvoda (Product page) Kupon (Coupon) Cenovnik (Pricing table) Kolica za kupovinu (Shopping Cart) Povećanje učestanosti (Increasing frequency) Savet prijatelja (Tip a friend)

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V11: Opšti interfejsni obrasci – 5. Društveni

  Društveni (Social) – Reputacija, Društvene intertakcije Omogućite korisniku da se druži, komunicira i interaguje sa drugim ljudima na mreži. Reputacija Kolekcionarska dostignuća (Collectible Achievements) Svedočenja (Testimonials) Rang lista (Leaderboard) Društvene interakcije Reakcija (Reaction) Prati (Follow) Tok aktivnosti (Activity Stream) Lista prijatelja (Friend List) Automatsko deljenje […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V10: Opšti interfejsni obrasci 4. Uključivanje korisnika

  Uključivanje korisnika (Onboarding) – Vođenje, Registracija Korisnik treba da stekne neophodna znanja, veštine i ponašanja da bi postao efikasan. Vođenje korisnika (Guidance) Uputstva za rad (Coachmarks) Igranje (Playthrough) Linijski nagoveštaj (Inline Hint) Vođeni obilazak (Guided Tour) Šetnja (Walkthrough) Prazna tabla (Blank Slate) Regiostracija korisnika Spora […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V9: Opšti interfejsni obrasci – 3. Rad sa podacima

  Rad sa podacima (Tabele, Formatiranje podataka, Slike, Pretraga)Podaci se mogu pretraživati, formatirati i pregledati na različite načine.Tabele (Table)Tabelarni filter (Table Filter)Sortiraj po koloni (Sort by Column)Naizmenične boje redova (Alternating Row Colors)Formatiranje podatakaČesto postavljana pitanja (Frequently Asked Questions – FAQ)Komandna tabla (Dashboard)Okvir za kopiranje (Copy Box)SlikeGalerija […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V8: Opšti interfejsni obrasci – 2. Navigacija

  Navigacija (Kartice, Skakanje u hijerarhiji, Meniji, Sadržaj i Gestovi) Korisnik treba da locira specifične karakteristike i sadržaj i potrebna mu je navigacija da bi to postigao. Kartice (Tabs) Kartice za navigaciju (Navigation Tabs) Kartice modula (Module Tabs) Skakanje u hijerarhiji (Jumping in Hierarchy) Hlebne mrvice […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V7: Opšti interfejsni obrasci- 1. Unos podataka

  Unos podataka (Formulari, Objašnjavanje procesa, Vođeni zajednicom)Obezbeđivanje ulaznih informacija od korisnika. Cilj je navesti korisnika da unese podatke i to je zadatak koji treba da bude prilagođen kontekstu korišćenja.FormulariMerač snage lozinkeStructured FormatCaptchaGraditelj pravilaPrečice na tastaturiInplace EditorPregledPrevuci i otpustiProširivi ulazPopuniti prazninePodešavanjaWYSIWYGInput FeedbackBirač kalendaraMorphing ControlsGood DefaultsPoništiAutosaveInput PromptForgiving […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – V6: Softver za skiciranje korisničkih interfejsa – Pencil Project

  Osnovne osobine Skidanje i instaliranje programa Pokretanje i izgled radnog okruženja

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – P8: Evaluacija upotrebljivosti korisničkog interfejsa

  7.1 Metode za izradu specifikacije 7.1.1 Gramatike 7.1.2 Stabla menija 7.1.3 Dijagrami prelaza 7.1.4 Dijagrami stanja 7.2 Softverski alati za izradu korisničkog interfejsa 7.2.1 Alati za skiciranje korisničkih interfejsa 7.2.2 Alati za razvoj softvera 7.3 Softverski alati za evaluaciju korisničkog interfejsa

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – P7: Softverski alati za izradu korisničkog interfejsa

  7.1 Metode za izradu specifikacije 7.1.1 Gramatike 7.1.2 Stabla menija 7.1.3 Dijagrami prelaza 7.1.4 Dijagrami stanja 7.2 Softverski alati za izradu korisničkog interfejsa 7.2.1 Alati za skiciranje korisničkih interfejsa 7.2.2 Alati za razvoj softvera 7.3 Softverski alati za evaluaciju korisničkog interfejsa

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Interakcija čovek-računar – P6: Projektovanje korisničkih interfejsa

  6.1 Principi dobrog dizajna korisničkog interfejsa 6.2 Osnovne faze projektovanja korisničkog interfejsa 6.3 Ravnoteža između funkcionalnosti i izgleda 6.4 Razvoj scenarija 6.5 Osam zlatnih pravila projektovanja interfejsa 6.6 Smernice za projektovanje KI za unos podataka 6.7 Smernice za projektovanje KI za prikaz podataka 6.8 Smernice […]