10.1. Osnovni pojmovi informacionih sistema

10.2.Istorijski razvoj informacionih sistema

10.3. Vrste i tipovi informacionih sistema

10.3.1. Sistemi operativne podrške

10.3.2. Sistemi podrške rukovođenju i upravlјanju

10.3.3. Sistemi za podršku rada sa znanjem organizacije

10.3.4. Vrste informacionih sistema prema ulozi lјudi u njima

10.4. Komponente i aktivnosti informacionih sistema

10.4.1. Komponente informacionog sistema    

10.4.2. Aktivnosti informacionog sistema          

10.5. Razvoj informacionog sistema

10.5.1. Životni ciklus informacionih sistema

10.5.2. Metodologije razvoja informacionih sistema

10.5.3. Model vodopada (Waterfall)

10.5.4. Iterativno-inkrementalni model

10.5.5. Evolutivni modeli

10.5.6. Brzi razvoj aplikacija (RAD, Rapid Application Development)

10.5.7. Model usmeren na ponovnu upotrebu (Reuse-oriented)      

10.5.8. Model agilnog razvoja softvera

10.6. Kontrolna pitanja

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%