11.1. Osnovni pojmovi elektronskog poslovanja i elektronske trgovine

11.1.1. Prednosti elektronske trgovine   

11.2. Vrste elektronskog poslovanja

11.2.1. Elektronska trgovina od preduzeća prema potrošaču (B2C)

11.2.2. Elektronska trgovina između preduzeća (B2B)

11.2.3. Elektronska trgovina od potrošača prema potrošaču (C2C)

11.2.4. Elektronska trgovina od preduzeća prema upošlјeniku (B2E)

11.2.5. E-uprava (e-government)

11.2.6. Mobilna trgovina (mobile commerce, m-commerce)

11.2.7. Društvena trgovina (social commerce)

11.2.8. Konverzaciona trgovina (conversational commerce ili  chat commerce)

11.2.9. Elektronsko učenje (e-learning)

11.3. Kontrolna pitanja

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%