3.1. Pojava računara i istorijski uslovi koji su uslovili njegovu pojavu

3.2. Predistorija računskih mašina–antičke sprave

3.2.1. Abakus

3.2.2. Mehanizam iz Antikitere

3.3. Predistorija računskih mašina–mehanička računska sredstva

3.3.1. Paskalina

3.3.2. Lajbnicov kalkulator

3.3.3. Diferencna mašina

3.3.4. Analitička mašina

3.4. Predistorija računskih mašina–elektromehanička računska sredstva

3.4.1. Mašine Konrada Zusea

3.4.2. Mašine Atanasova, Berija i Stibica

3.4.3. Mark I

3.5. Istorijski razvoj računara

3.5.1. Prva generacija (1945-1955)

3.5.2. Druga generacija (1955-1965)

3.5.3. Treća generacija (1965-1980)

3.5.3. Četvrta generacija (1980-1995)

3.5.5. Peta generacija (1995 – )

3.6. Kontrolna pitanja

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%