4.1. Teorijske osnove računara

4.1.1. Binarna aritmetika

4.1.2. Bulova algebra

4.1.3. Digitalna elektronska kola

4.1.4. Diskretno predstavlјanje podataka

4.1.4.1. Diskretno predstavlјanje numeričkih podataka

4.1.4.2. Diskretno predstavlјanje tekstualnih podataka

4.1.4.3. Diskretno predstavlјanje grafičkih podataka

4.1.4.4. Diskretno predstavlјanje zvučnih podataka

4.1.4.5. Diskretno predstavlјanje video podataka

4.1.5. Teorija algoritama

4.1.6. Apstraktni automati

4.2. Organizacija i arhitektura računara

4.3. Princip programskog upravlјanja računarom – fon Nojmanov računar

4.4. Arhitekture sistema sa koncentrisanom obradom

4.4.1. Arhitektura zatvorenog tipa

4.4.2. Arhitektura otvorenog tipa

4.5. Hijerarhija nivoa apstrakcije savremenog računara

4.6. Osnovna struktura savremenog računara

4.6.1. Ulazna jedinica

4.6.2. Memorija

4.6.3. Aritmetičko-logička jedinica

4.6.4. Upravlјačka jedinica

4.6.5. Izlazna jedinica

4.7. Kontrolna pitanja

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%