6.1. Hardver i softver računarskog sistema

6.2. Osnovna svojstva softvera računarskog sistema opšte namene

6.3. Koncepti razvoja računarskog softvera

6.4. Pojam aplikativnog softvera

6.5. Klasifikacija aplikativnog softvera

6.6. Aplikativni programi opšte namene

            6.6.1. Programi za obradu teksta

            6.6.2. Programi za rad sa tabelama za unakrsna izračunavanja

            6.6.3. Programski sistemi za upravlјanje bazama podataka

            6.6.4. Programi za grafičku obradu

            6.6.5. Integrisani programski sistemi

            6.6.6. Popularni programi za pregled multimedijalnih sadržaja i zabavu

6.7. Aplikativni programi posebne namene

6.7.1. Informacioni sistemi

6.7.2. Ekspertni sistemi

6.7.3. Programi za rešavanje matematičkih, statističkih i naučnih problema

6.7.4. Programi za računarski potpomognuto projektovanje

6.8. Aplikativni programi u obrazovanju

6.8.1. Istorijat razvoja aplikativnih programa u obrazovanju

6.8.2. Dečje učenje i kućno učenje

6.8.3. Softver za kurseve

6.8.4. Softver za pomoć u učionici

6.8.5. Obrazovno-zabavni softver

6.8.6. Referentni softver

6.8.7. Obrazovni softver na posebnim platformama

6.8.8. Računarske igre sa edukativnom vrednošću

6.8.9. Softver za korporativnu obuku i tercijarno obrazovanje

6.8.10. Softver za specijalne obrazovne svrhe

6.9. Kontrolna pitanja

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%