9.1. Razlozi nastanka i istorijat Interneta

9.2. Načini povezivanja na Internet

9.3. Internet protokoli TCP i IP

9.3.1. TCP (Transmission Control Protocol)

9.3.2. IP (Internet Protocol)

9.4. Adresiranje računara na Internetu

9.4.1. Sistem IP adresa

9.4.2. Domenski servera imena (DNS)

9.5. Osnovne Internet usluge (servisi) i njihovi protokoli

9.5.1. Veb (World Wide Web)

9.5.2. Elektronska pošta

9.5.3. Telnet servis

9.5.4. Protokol za prenos datoteka (FTP)

9.5.5. Diskusione grupe

9.5.6. Usluga trenutne razmene poruka (Instant Messaging)

9.5.7. Internet telefonija

9.5.8. Video konferencije

9.6. Internet stvari (IoT – Internet of Things)

9.6.1. Primena Interneta stvari

9.7. Kontrolna pitanja

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 135 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%