7.1 Metode za izradu specifikacije

7.1.1 Gramatike

7.1.2 Stabla menija

7.1.3 Dijagrami prelaza

7.1.4 Dijagrami stanja

7.2 Softverski alati za izradu korisničkog interfejsa

7.2.1 Alati za skiciranje korisničkih interfejsa

7.2.2 Alati za razvoj softvera

7.3 Softverski alati za evaluaciju korisničkog interfejsa

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 90 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%