12.1. Uvod

12.2. Elementarni konačni automati

12.2.1 Lečevi

12.2.1.1 SR leč

12.2.1.2 D leč

12.2.2 Flip-flopovi

12.2.2.1 Metodi taktovanja

12.2.2.2 Kombinovanje lečeva kod flip-flopova

12.2.2.3 Master-slave flip-flop – okidanje na nivo

12.2.2.4 Master-slave JK flip-flop – okidanje na nivo

12.2.2.5 D flip-flop – ivično okidani

12.2.2.6 Ivično okidani JK flip flop

12.2.2.7 T flip-flop

12.3. Standardni sekvencijalni moduli

12.3.1 Registri

12.3.1.1 Registri sa paralelnim upisom i čitanjem

12.3.1.2 Registri sa serijskim upisom i čitanjem

12.3.2. Brojački registri (brojači)

12.3.2.1. Kaskadni (ripple) brojači

12.3.2.2. Sinhroni brojači

0.00 u proseku na osnovu 0 ocena

5 Zvezda
0%
4 Zvezda
0%
3 Zvezda
0%
2 Zvezda
0%
1 Zvezda
0%

Podaci o predavanju

  • Trajanje : 90 minute
  • Maks. studenata : 40
  • Prijavljeno : 20
  • Ocenjivanje : samoocenjivanje
-----

Ocena

Prosečna ocena: 0.00

zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%
zvezdica
0%