—–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V12: Okidači (trigeri) i interaktivne igre u programu MS PowerPoint

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P12: Obrazovanje u elektronskom okruženju

  Svetski trend promena u obrazovnom sistemu podrazumeva pre svega promene tradicionalnog pristupa podučavanju putem predavanja kao središnjeg dela obrazovnog procesa. Namera je da se ovaj pristup podučavanju zameni nekim efikasnijim oblikom učenja. Promenama od industrijskog ka postindustrijskom društvu značajno su se promenila znanja koja su […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V11: Rad sa zvukom i videom u programu MS PowerPoint

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P11: Video igre i njihov značaj u obrazovanju i vaspitanju

  Igra je po svojoj suštini aktivnost u kojoj učestvuju dva ili više nezavisnih donosilaca odluka koji pokušavaju da ostvare svoje ciljeve u nekom kontekstu u kome postoje određena ograničenja. Video igra je uobičajeni naziv za vrstu elektronske igre koja podrazumeva interakciju igrača i elektronskog uređaja […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V10: Tranzicije i animacije u programu MS PowerPoint

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P10: Prezentacioni softver i principi prezentovanja

  Prezentaciononi softver je vrsta računarskog aplikativnog softvera koja se koristi za prikaz određenih obrazovnih, naučnih, poslovnih ili zabavnih informacija, najčešće u vidu slajdova različite sadržine, koji mogu da se smenjuju. Prezentacioni program ima dve osnovne namene: da pomogne prezenteru da lakše izloži svoje ideje i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V9a: Snimanje naracije i pretvaranje prezentacije u video

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V9: Pretraživanje Interneta

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P9: Seminarski rad

  Uputstva i pravila za izradu seminarskog rada.

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P8: Obrazovni softver

  Još od najranijih početaka elektronskih računara pojavila se potreba za obukom u metodima programiranja tih računara. Najpre je fokus bio na obuci matematičara i inženjera, koji su već umeli da koriste prve elektronske kalkulatore, budući da je u to vreme generalna upotreba računara bila produžetak […]