—–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P12: Multimedijalni sadržaji, sredstva i sistemi

  12.1. Pojam multimedije12.2. Podela multimedije12.3. Statički multimedijalni sadržaji12.3.1. Tekst12.3.2. Računarska grafika12.4. Dinamički multimedijalni sadržaji12.4.1. Zvuk12.4.2. Računarska animacija12.4.3. Proizvodnja digitalnih video sadržaja12.5. Multimedijalni alati12.6. Kontrolna pitanja

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P11: Poslovanje u elektronskom okruženju

  11.1. Osnovni pojmovi elektronskog poslovanja i elektronske trgovine 11.1.1. Prednosti elektronske trgovine 11.2. Vrste elektronskog poslovanja 11.2.1. Elektronska trgovina od preduzeća prema potrošaču (B2C) 11.2.2. Elektronska trgovina između preduzeća (B2B) 11.2.3. Elektronska trgovina od potrošača prema potrošaču (C2C) 11.2.4. Elektronska trgovina od preduzeća prema upošlјeniku […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P10: Informacioni sistemi

  10.1. Osnovni pojmovi informacionih sistema 10.2.Istorijski razvoj informacionih sistema 10.3. Vrste i tipovi informacionih sistema 10.3.1. Sistemi operativne podrške 10.3.2. Sistemi podrške rukovođenju i upravlјanju 10.3.3. Sistemi za podršku rada sa znanjem organizacije 10.3.4. Vrste informacionih sistema prema ulozi lјudi u njima 10.4. Komponente i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P9: Internet

  9.1. Razlozi nastanka i istorijat Interneta 9.2. Načini povezivanja na Internet 9.3. Internet protokoli TCP i IP 9.3.1. TCP (Transmission Control Protocol) 9.3.2. IP (Internet Protocol) 9.4. Adresiranje računara na Internetu 9.4.1. Sistem IP adresa 9.4.2. Domenski servera imena (DNS) 9.5. Osnovne Internet usluge (servisi) […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P8: Računarske mreže

  8.1. Pojam i osnovna svojstva računarske mreže 8.2. Razlozi i istorijat umrežavanja 8.2.1. Istorijat 8.2.2. Razlozi za umrežavanje 8.3. Tipovi i podele računarskih mreža 8.3.1. Podela mreža prema prenosnom medijumu 8.3.2. Podela mreža prema topologiji 8.3.3. Podela mreža prema prostoru koji zauzimaju 8.3.4. Podela prema […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P7: Sistemski softver računara opšte namene – operativni sistem, razvojni softver i uslužni programi

  7.1. Sistemski softver 7.2.Operativni sistemi 7.2.1.Osnovne osobine operativnih sistema 7.2.2. Podela operativnih sistema 7.2.3. Resursi računarskog sistema 7.2.4. Struktura operativnog sistema 7.2.5. Funkcije operativnog sistema 7.2.6. Korisnički interfejs 7.2.7. Upravlјanje procesima 7.2.8. Upravlјanje memorijom 7.2.9. Upravlјanje ulazno/izlaznim uređajima 7.2.10. Upravlјanje datotekama 7.2.11. Sigurnost i zaštita […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P6: Programska podrška (softver) računara opšte namene – klasifikacija, koncepti razvoja i osobine aplikativnog softvera

  6.1. Hardver i softver računarskog sistema6.2. Osnovna svojstva softvera računarskog sistema opšte namene6.3. Koncepti razvoja računarskog softvera6.4. Pojam aplikativnog softvera6.5. Klasifikacija aplikativnog softvera6.6. Aplikativni programi opšte namene            6.6.1. Programi za obradu teksta            6.6.2. Programi za rad sa tabelama za unakrsna izračunavanja            6.6.3. Programski sistemi za […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P5: Karakteristike i hardverske komponente savremenih računara i periferijskih uređaja

  5.1. Podela i osobine savremenih računara 5.2. Osnovne komponente savremenog personalnog računara opšte namene 5.3. Hardver savremenog personalnog računara 5.3.1. Računarsko kućište sa izvorom napajanja 5.3.2. Mikoroprocesor (centralna procesorska jedinica) 5.3.3. Matična ploča 5.3.4. RAM memorija 5.3.5. Spolјašnja memorija – čvrsti disk i poluprovodnički disk 5.3.6. […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P4: Teorijske osnove i opšta organizacija računarskih sistema

  4.1. Teorijske osnove računara 4.1.1. Binarna aritmetika 4.1.2. Bulova algebra 4.1.3. Digitalna elektronska kola 4.1.4. Diskretno predstavlјanje podataka 4.1.4.1. Diskretno predstavlјanje numeričkih podataka 4.1.4.2. Diskretno predstavlјanje tekstualnih podataka 4.1.4.3. Diskretno predstavlјanje grafičkih podataka 4.1.4.4. Diskretno predstavlјanje zvučnih podataka 4.1.4.5. Diskretno predstavlјanje video podataka 4.1.5. Teorija […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Informacione tehnologije – P3: Pojava računara i istorijat razvoja računskih mašina

  3.1. Pojava računara i istorijski uslovi koji su uslovili njegovu pojavu3.2. Predistorija računskih mašina–antičke sprave3.2.1. Abakus3.2.2. Mehanizam iz Antikitere3.3. Predistorija računskih mašina–mehanička računska sredstva3.3.1. Paskalina3.3.2. Lajbnicov kalkulator3.3.3. Diferencna mašina3.3.4. Analitička mašina3.4. Predistorija računskih mašina–elektromehanička računska sredstva3.4.1. Mašine Konrada Zusea3.4.2. Mašine Atanasova, Berija i Stibica3.4.3. Mark […]