—–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V6: Rad sa slikama u programu MS PowerPoint

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa slikama, uključujući ubacivanje i editovanje slika, kao i […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P5: Auditivna i audio-vizuelna obrazovno-vaspitna sredstva

  Auditivni saznajni doživljaji obogaćuju i upotpunjuju ostale vrste doživljaja prilikom prenosa znanja. Auditivna obrazovno-vaspitna sredstva kombinuju efekte ljudskog glasa, zvukove i šumove koji dočaravaju ambijent i muziku. Audiovizuelnih obrazovno-vaspitnih sredstava – za njihovo percipiranje se istovremeno koriste i čula vida i sluha čime se obezbeđuje […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V5: Rad sa tekstom u programu MS PowerPoint

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama naučićete osnove rada sa tekstom i tekstualnim boksovima, uključujući i rad sa […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P4: Dvodimenzionalna obrazovno-vaspitna sredstva

  Razvojem ljudskog društva razvijala se i tehnologija vizuelnog predstavljanja, tako da danas možemo da koristimo različita vizuelna sredstva i tehnička sredstva koja omogućavaju njihovo prikazivanje na način koji prevazilazi prostorne i vremenske prepreke.Vizuelna komunikacija se obavlja posredstvom različitih vrsta dvodimenzionalnih slika koje mogu biti mirne […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – V1-V4: Osnove rada u programu MS PowerPoint

  PowerPoint je program za izradu i prikaz prezentacija koji vam omogućava da kreirate dinamičke prezentacije slajdova. Ove prezentacije mogu da uključuju ​​animaciju, naraciju, slike, video zapise i još mnogo toga. Na ovim vežbama lekciji naučićete kako izgleda PowerPoint okruženje, uključujući i rad sa ribonom – […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P3: Trodimenzionalna obrazovno-vaspitna sredstva

  Efikasnost neposrednog konkretnog doživljaja u sticanju znanja potiče od činjenice da takav doživljaj uključuje sveobuhvatnu upotrebu čovekovog senzornog aparata, odnosno svih naših čula. Pored toga što mogu da nastavnu situaciju učine realnijom i interesantnijom za učenika, trodimenzionalna nastavna sredstva mogu da učine i samu realnost […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P2: Individualni saznajni procesi i obrazovno-vaspitna sredstva

  Individualni saznajni intelektualni psihički procesi pomoću kojih čovek stiče saznanja o pojavama i zbivanjima oko sebe su percepcja, saznavanje i razmišljanje. Da bi se razumela ljudska percepcija treba poći od stava da ljudi razumeju svet oko sebe, ne onako kakav on jeste, nego onako kako […]

  —–
   0 od 5
  (0 ocena)

  Obrazovna tehnologija – P1: Pojam i istorijat razvoja obrazovne tehnologije

  Godine koje su za nama donele su mnogobrojne promene i postavile izazove teoriji i praksi obrazovnih tehnologija. Nova shvatanja procesa ljudskog učenja kao i same prirode znanja naterale su ljude koji se bave obrazovanjem da ponovo razmotre osnovne koncepte koji se nalaze u osnovi metoda […]